Home / Management Committee
Management Committee

 

S. No. Name Post Email Mobile
1 Shri Desh Deepak Verma, IAS(Rtd.) President    
2 Shri Joginder Pal Singh Sial Captain    
3 Shri Rajnish Chopra Hony. Secretary    
4 Shri Umesh Jaiswal Hony. Jt. Secy. cum Treasurer    
5 Shri Adesh Seth Ex-Captain    
6 Smt. Urmila Singh Member    
7 Shri C. K. Malik Member    
8 Shri Sanjay Madan Member    
9 Shri Labir Singh Bisht Member    
10 Shri Ankit Khandelwal Member    
11 Shri Divyank Khanna Member